matica.exil.sk - z Matice slovenskej pre exil.sk

Matica slovenská usporiada vo Vysokých Tatrách v dňoch 1.–6.7.2007 jubilejný 10. ročník Matičného svetového stretnutia slovenskej mládeže pod záštitou prezidenta SR a predsedu vlády SR. | viac »


reklama
Aktuality • 17.05.2007

Zakladateľ a predseda I. Katolíckej slovenskej Jednoty v Amerike (1890), Matice slovenskej v Amerike (1893), Slovenskej ligy v Amerike (1907), tlačových orgánov, etc. rev. Štefan Furdek (Trestená- 1855 –Cleveland 1915) sa po dlhých rokoch dostáva v podobe umeleckej busty a literárneho výberu knihy na piedestál Slovenskej ligy – Matice slovenskej v Bratislave, vedľa svojho spolupracovníka a ligistu v bývalej ČSR Ignáca Gessaya pri príležitosti 100. výročia SLvA. | viac »


Vyjadrenia • 10.12.2006

Slovenky, Slováci, ctení ich príbuzní, priatelia a sympatizanti na celom svete. Kresťanský svet sa znova chystá privítať Pána a spoločne na celej zemi Nový rok 2007. | viac »Združenie spolkov dolnozemských Slovákov (z Bulharska, Maďarska, Rumunska, Srbska) na Slovensku usporiadali III. ročník „Dolnozemskej klobasiády“, ktorá sa uskutočnila v sobotu 21. októbra 2006 v SOU Ružinov v Bratislave. | viac »Z obsahu: V.Fábry - Čo je extrémizmus, F.Buda - Aj pri Dunaji sú korene Slovače, V.Matula - Idey humanizmu, demokracie a slobody národov v diele J.Kollára a Ľ.Štúra, E.Kližan - Jozef Sivák – odsúdený na zabudnutie?, P.Vrlík - Hodžove dni v Liptovskom Mikuláši, ... | viac »Z obsahu: T.Winkler: Mináčova človečina, A.Kostelničáková - Kostelničákov ornament, K.Horák: Šíriteľ nových poznatkov a pohľadov (prof. Edmund Hleba), F.Dejčík: Sprístupnený legendárny hrad Likava, P.M.Kubiš - Nedeľa s Ivanom Kraskom, V.Haring - Životné cesty, štýly a závislosti, P.Mišák: Poetická jeseň a Božena Slančíková, ... | viac »Z obsahu: V.Haring - Po dobrom i zlom, S.Bajaník - Za vzájomný rešpekt, P.Mišák - Mútne vody, I.Válek - Od Strážovských vrchov k Labe, P.M.Kubiš - Dobrý Slovák súci na slovo, M.Eliáš - Sláva šľachetnému, | viac »Z obsahu: P.Andruška - Otázky názvoslovia v každodennom jazykovom prejave, I.Kovačovič: Človek veľkej viery (Karol Kuzmány), M.Bednárová - Štúrova filozofia estetiky, I.Válek - Nový začiatok starej železničky, J.Suja-Žiak - Demokracia a demokratizácia (II), J.Minárik - Prejavy slovenského „ega“ v staršej slovenskej poézii, ... | viac »Z obsahu: V.Fábry: Kto komu a za čo sa má ospravedlniť, V.Haring - Ježibaby a žalobaby, K.Sedláková - Podozriví pozorovatelia pláží, I.Válek: Ďalší výstup na národný symbol, P.M.Kubiš: Slovenský Európan Chalupka, V.Černák -
Malá listina s veľkou výpovednou lehotou, P.Rozkoš - Za krajanmi na Dolnú zem, D.Rakyta - Z Braväcova do Srbska, ... | viac »Z obsahu: V.Haring - Habituácia a my, M.Eliáš - Ladislav Novomeský v Matici slovenskej, I.Válek - Z ruského zápisníka – Literárnymi chodníčkami Moskvy, J.Judinyová-Babirátová: Za krajankami do Dánska, ... | viac »Z obsahu: V.Haring - O vtákoch a levíčatách, S.Bajaník - Komárňanský unikát, J.K.Tomko - Budúcnosť Slovenska závisí od viery, M.Macuľová - „Zapaľujte svetlá!“ (O jednom splnenom sne), P.M.Kubiš - Spravodlivé žiadosti Slovákov,
K.Petrovský - V auguste 1845 vyšli Štúrove SNN, R.Hromádková - 15 rokov MO MS v Novej Dubnici, ... | viac »Z obsahu: P.Fábry - Smutnohry slovenské, I.Válek - O dôležitosti (nielen literárnych) informácií, M.Baloghová - Štrnásta slávnosť slovenčiny, Z.Troligová - Spomienka na Jozefa Šebu, M.Kenda: Pramienky a plamienky slovenskej kreativity, J.Jačovic - Precedens s pamätnou tabuľou, Slovenské národné noviny idú k čitateľom (fotoreportáž), Spravodajstvo zo Snemu, ... | viac »


Vyjadrenia • 08.07.2006

Po niekoľkých rokoch cítiť záujem jedného z najčítanejších denníkov v SR o Maticu slovenskú (MS), veriac, že neustane. Ostatné týždne matičnej angažovanosti (Vyhlásenie zo Snemu MS, k voľbám v r. 2006, Výzva vláde SR z celonárodných osláv sv. Cyrila a Metoda a i.) tomu akiste prispeli. Zdá sa však, že niekoľko rokov výlučne pertraktované témy venované MS naďalej prevládajú v koncepcii spravodajstva SME. | viac »Čítajte v čísle: V.Haring: Nemilujme svojich politikov, V.Fábry: Budú lužné námestia?, I.Válek: Z ruského zápisníka I, J.M.Rydlo: Arcibiskup Dominik Hrušovský 80-ročný, E.Muntág: Stál pri základoch našej modernej hudby (Tibor Andrašovan), J.Fekete – Apolkin: Z hadej papuľky, ... | viac »V čísle nájdete: C.Greguš: História a súčasnosť Slovákov v Amerike, P.Vrlík: Liptáci si pripomenuli Štúrov rok, V.Pevný: Maďarizačný bilbord-el v Bratislave, Naše miesto na kontinente, Prišli krajania, M.Jadranský: Lastovička z Hnúšte, I.Válek: Peter Glocko, ... | viac »Čítajte v čísle: Mimoriadna príloha Súboj s časom VI. alebo Náprava a inovácia ako program, Hovoríme s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom, J.Liščák: Matica slovenská a jej majetok, Š.Haviar: Z knižnej žatvy, M.Kenda: Prestíž našej vlasti vladárov nezaujíma?, M.Eliáš: Za slobodu, rovnosť, bratstvo, pre rod vlastný (Umelecko-dokumentárne pásmo k 145. výročiu Memoranda slovenského národa), P.M.Kubiš: Neobyčajné pamäti neobyčajného človeka, ... | viac »Čítajte v čísle: I,Válek: Jarný sviatok slova, Inováciu si žiada aj Slovensko (rozhovor s predsedom Trnavského VÚC Tiborom Mikušom), J.Haščák: František II. Rákoci, M.Kenda: Hľadanie nového pohľadu (Investigatívny nepokoj Milana Ferka), J.Jančovic: Vyľudňujúce sa dediny v Novohradských vrchoch, S.Bajaník: Tekovčan Slovákom a svetu, ... | viac »V čísle nájdete mimo iného: Š.M.Sokol: Magická sila zla, A.Števík: Údery pod pás, J.Jančovic: Slivkovcom sa ozýva hlas rodiska, D.Mikolaj, I.Válek: Od Váhavosti k Mladuškovi , J.Dobák: Štúr v prešovskom Kolégiu, P.M.Kubiš: V tme a biede šíril svetlo, ... | viac »


Vyjadrenia • 13.04.2006

V Bratislave na Nábr. arm. gen. L. Svobodu bol inštalovaný na verejnej reklamnej ploche spolu s ďalšími reklamami propagačný bilboard s názvom Magyarország maďarsko-nemecko-anglickou reklamou Souvenir bez prítomnosti slovenčiny. | viac »Čítajte v čísle: F.Vrábel: Byť Slovákom na južnom Slovensku, S.Bajaník: Magyarország na Slovensku, Pozdrav Matice slovenskej 54. kongresu Slovenskej ligy, M.Majer: Obdobie, dôležité pre všetkých Slovanov, „Deň tento ostane nezabudnuteľný…”, ... | viac »:: Ďalšia strana >>

Copyright © 2005 www.exil.sk
All rights reserved.